5 întrebări în 5 minute cu profesor Răzvan Călugăreanu, inspector școlar educație fizică și sport în cadrul I.S.M.B.

5 întrebări în 5 minute cu profesor Răzvan Călugăreanu, inspector școlar educație fizică și sport în cadrul I.S.M.B.

1. CUPA EDU: Domnule Inspector, I.S.M.B. este o instituție indispensabilă bunului mers al activității școlare, cum ați rezuma pentru liceeni rolul I.S.M.B.?

Răzvan Călugăreanu: I.S.M.B. este un serviciu public ce acționează pentru realizarea obiectivelor sistemului de învățământ. Pentru a-și îndeplini atribuțiile, I.S.M.B. colaborează cu asociațiile reprezentative ale părinților, elevilor și profesorilor, cu sindicatele reprezentative, cu autoritățile administrației publice sau cu instituțiile de învățământ superior. Pentru a înțelege mai clar activitatea noastră , elevii ar trebui să cunoască că inspectoratele școlare verifică și evaluează activitățile și serviciile de învățământ, aplicarea legislației școlare, monitorizează școlarizarea elevilor și participarea acestora la cursuri și concursuri școlare sau la activități extrașcolare.

2. CUPA EDU: Care sunt cele mai importante activități destinate elevilor de liceu din București coordonate de I.S.M.B.?

Răzvan Călugăreanu: La nivelul I.S.M.B./M.E.N. există o multitudine de activități care implică elevi și profesori, activități ce sunt cuprinse în Calendarul Activităților Educative Naționale (C.A.E.N.) sau în Calendarul Activităților Educative Regionale (C.A.E.R.). Aceste calendare cuprind activități privitoare la cultură generală, poezie, teatru, pictură, muzică, mediu, sport, etc.

3. CUPA EDU: Mesajul dumneavoastră către organizațiile care își doresc să se implice în activități destinate elevilor care este: mai este nevoie, sau sunt suficient organizate în prezent?

Răzvan Călugăreanu: Inspectoratul Școlar este o instituție deconcentrata a M.E.N. deschisă pentru colaborare și parteneriat cu organizații neguvernamentale și mediul de afaceri care și-ar dori să susțină programe educative pentru elevi.

4. CUPA EDU: Care sunt aspectele cele mai importante pe care I.S.M.B. le urmărește la un partener interesat să desfășoare un proiect destinat elevilor?

Răzvan Călugăreanu: Seriozitate, predictibilitate, proiecte viabile care să implice un număr semnificativ de elevi de vârste și condiții diferite și care să aducă plus valoare în dezvoltarea personalității elevilor, în stimularea interesului pentru un învățământ performant cu o finalitate clară și concretă în obținerea competențelor atât de necesare pentru integrarea pe piață muncii.

5. CUPA EDU: Cât de importantă este susținerea sportului de masă în rândul elevilor și ce beneficii poate aduce ea în viitor pentru întreaga societate?

Răzvan Călugăreanu: De-a lungul timpului am avut colaborări cu parteneri importanți, branduri la nivel național și internațional, alături de care am încurajat elevii să facă sport, să înțeleagă ce înseamnă un stil de viață activ și sănătos, ce înseamnă sau cum le dezvoltă personalitatea, mișcarea fizică și sportul. Trebuie să înțelegem că sportul este un factor de socializare și dezvoltare a relațiilor interumane. În acest sens un rol deosebit îl deține profesorul de educație fizică sau managerul activității sportive. Sportul de masă ar trebui să fie sprijinit mai mult pentru a deveni motorul sportului de performanță, întrucât acesta reprezintă principala bază de selecție din care să ne extragem viitorii campioni.