Termeni și condiții

General

Bine ați venit pe website-ul deţinut de Asociația PRAXIS IURIS, cu sediul în Mun. București, Sector 2, Șos. Iancului, Nr. 128, Bl. G, Sc. A, Apt. 3, cod poştal 021729, având număr de ordine în Registrul Persoanelor Juridice de la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti 28/29.11.2013, CIF 28179527, cont bancar RO37INGB 0000 9999 0487 1779 deschis la ING BANK N.V. Amsterdam Sucursala București, (denumită în continuare „Asociația), email office@praxis-iuris.org, (denumită în continuare „Asociația). Accesul și utilizarea website-ului (denumit în continuare „Website-ul”) este supusă condițiilor de mai jos. Utilizarea Website-ului reprezintă acceptarea necondiționată a acestor condiții.

Scop

Toate datele și informațiile puse la dispoziție pe Website sunt oferite numai pentru scopuri informaționale. Deși compoziția și conținutul Website-ului au fost redactate cu cea mai mare grija, Asociația nu poate garanta că natura și conținutul informațiilor este corect. În nici un caz ele nu pot fi considerate ca reprezentând un sfat sau un îndemn la a avea o anumită conduită.

Răspundere

Asociația nu este în nici un fel responsabilă pentru orice daune, directe sau indirecte, cauzate către vizitatorul sau utilizatorul Website-ului și/sau a părților terțe, ca urmare a utilizării informațiilor, materialelor și / sau servicii de pe Website și / sau ca urmare a utilizării informațiilor, materialelor și / sau serviciilor ale celorlalte website-uri legate de Website.

Drepturile de proprietate intelectuală

Website-ul este deținut de Asociație. Toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală din conținutul site-ului, inclusiv text, design, grafică, logo-uri și / sau orice alte date aparțin Asociației sau licențiatorilor săi. Fără permisiunea prealabilă scrisă a Asociației conținutul Website-ului nu poate fi reprodus, modificat și / sau publicat sau stocat într-o bază de date în orice formă sau prin orice mijloace.

Conectarea la site-urile părților terțe

Asociația nu poartă nicio răspundere pentru conținutul website-urilor legate de Website, nici pentru informații, produse software și servicii disponibile obținute pe sau prin intermediul website-urilor respective. Un link către un alt site este destinat exclusiv pentru confortul utilizatorului. Acest lucru presupune lipsa oricărei obligații sau răspunderi a Asociației. Fără permisiunea prealabilă scrisă a Asociației, definirea și crearea unui hyperlink către Website nu este permisă.

Confidențialitate

Pe parcursul desfășurării activității sale Asociația poate fi în situația de a prelucra date cu caracter personal în scopuri legitime în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecţie a Datelor (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directive 95/46/CE (în continuare denumit „RGPD sau „Regulamentul).

Temeiul juridic al prelucrării îl constituie desfășurarea activității Asociației conform prevederilor dreptului intern.

Orice colectare și prelucrare a unor astfel de date de către Asociație se va face cu respectarea legislației naționale aplicabile, inclusiv a Regulamentului, conform principiilor enunțate în continuare. În funcție de relația dumneavoastră cu Asociația (ex. partener, sponsor, beneficiar, etc.), prelucrarea se face în scop de:

 • desfășurarea activității Asociației;
 • comunicare cu dumneavoastră;
 • menținerea relației contractuale;
 • respectarea obligațiilor impuse de lege;
 • aducerea la cunoștință dumneavoastră a informațiilor referitoare la activitatea Asociației;
 • promovare și marketing;
 • funcționarea în parametrii optimi ai website-ului cupaedu.ro.

Mesajele informative vor conține întotdeauna o opțiune de „Dezabonare” prin care veți putea opta ca pentru viitor să nu mai primiți astfel de comunicări.

Tipul de date ce pot fi prelucrate sunt cele furnizate direct de dumneavoastră, precum nume, prenume, adresă, cod numeric personal, serie și număr carte de identitate, număr de telefon, email, ocupație, loc de muncă, IP.

Modalitatea de obținere a datelor este prin furnizarea lor direct de către dumneavoastră. În măsura în care sunteți un împuternicit (ex. mandatar) al unor persoane fizice, vă rugăm să informați respectivele persoane de modalitatea în care Asociația prelucrează datele cu caracter personal și să le îndrumată să parcurgă prezenta politică de confidențialitate a Asociației.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți nu se va face de către Asociație decât în scopul desfășurării activității sale sau în condițiile impuse de lege, sau alte organe cu atribuții în domeniu, precum și colaboratorilor săi (parteneri, sponsori, etc.) în vederea realizării obiectului său de activitate.

Durata procesării este cea necesară realizării obiectului de activitate și, ulterior, conform obligațiilor legale pe care Asociația trebuie să le respecte.

Drepturile dumneavoastră în legătură cu datele prelucrate sunt conform Regulamentului dreptul de acces la date, de rectificare a datelor, de ștergere a datelor, de restricționare a prelucrării datelor, de portabilitate a datelor, de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere

Pentru a reclama nerespectarea drepturilor protejate de Regulament persoana vizată se poate adresa ANSPDCP – Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată competente.

Pentru mai multe detalii şi informaţii orice persoană interesată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din Mun. București, Sector 1, Bdul. Gral. Gh. Magheru, Nr. 28-30, adresă de internet www.dataprotection.ro.

Responsabilul cu protecţia datelor. Pentru asigurarea cerințelor Regulamentului și a obligațiilor legale care îi revin Asociației și totodată în scopul înlesnirii comunicării cu persoanele vizate sau cu Autoritatea națională, puteți adresa orice sesizări, informări sau solicitări cu privire la datele dumneavoastră  personale prin cerere scrisă trimisă la adresa din Mun. București, Sector 2, Șos. Iancului, Nr. 128, Bl. G, Sc. A, Apt. 3, sau prin email la office@praxis-iuris.org.

Politică de cookie

Website-ul www.cupaedu.ro folosește fișiere internet cookie.

Un „internet Cookie” (sau „browser cookie” / „HTTP cookie” / „cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente pe care le folosiți pentru a accesa rețeaua de internet.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Firefox) și este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul dumneavoastră).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul cookie-ului.

Durata de existență a unui cookie este determinată. Din punct de vedere tehnic, doar webserver-ul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care vă reîntoarceți pe website-ul asociat webserver-ului respectiv.

Pe site-ul www.cupaedu.ro se folosesc următoarele tipuri de cookie-uri:

JSESSIONID este un cookie de sesiune, generat automat, care este utilizat pentru navigarea pe website-ul www.cupaedu.ro, utilizarea formularului de contact, a hărții interactive, etc. Acest cookie se șterge automat la închiderea browser-ului.

Cum pot opri cookie-urile?

Vă puteți configura browserul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit (de exemplu: navigarea, utilizarea formularului de contact, a hărții interactive, etc. 

 • Internet Explorer: Tools – Internet Options – Privacy – Configuration;

          Pentru mai multe informații, consultați suportul tehnic oferit de Microsoft, sau butonul „Help” din browser.

 • Firefox: Tools – Options – Privacy – History – Personal Configuration;
  Pentru mai multe informații, consultați suportul tehnic oferit de Mozilla, sau butonul „Help” din browser.
 • Chrome: Configuration – Show advanced options – Privacy – Configure content;
  Pentru mai multe informații, consultați suportul tehnic oferit de Google, sau butonul „Help” din browser.
 • Safari: Preferences – Security.

Pentru mai multe informații, consultați suportul tehnic oferit de Apple, sau butonul „Help” din browser.

Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

Legea aplicabilă

Aceste condiții, precum și dispute sau reclamații care decurg din sau legate de aceste condiții, sunt guvernate de legea română. Toate astfel de litigii și pretenții vor fi prezentate instanței competente din Municipiul București.

Modificările aduse acestor termeni

Asociația își rezervă dreptul de a modifica termenii în care acest website este oferit fără notificare prealabilă. Aceste modificări vor intra în vigoare imediat după publicarea lor pe website-ul www.cupaedu.ro .

Versiune actualizată la 1 Noiembrie, 2018.